Welkom bij

Café GEZIeN

Hoeksche Waard


Café GEZIeN HW is een kennis- en ontmoetingscafé in de Hoeksche Waard georganiseerd door ouders en jeugdprofessionals voor ouders, opa's en oma's en verzorgers met een kind met of zonder zorgvraag. Café GEZIeN HW organiseert bijeenkomsten, die worden afgewisseld met inloop-momenten en met de aanwezigheid bij 'Bakkie in de Buurt' van Welzijn Hoeksche Waard. De bijeenkomsten hebben een thema en aan de hand van zo'n thema worden kennis, tips en ervaringen uitgewisseld. 

Met elkaar zorgen wij voor een solide netwerk, waarin iedere ouder van ieder kind zich welkom voelt en gehoord wordt. We zetten daarom hoog in op verbinding, zodat iedere ouder weet wat er voor zijn of haar kinderen aan hulp bestaat in de Hoeksche Waard en waar die te vinden is. We signaleren daarnaast waar de knelpunten zitten, maar ook waar het goed gaat in de Jeugdwet en het Passend Onderwijs. Met elkaar zorgen we voor een prettig en veilig opgroei- en opvoedklimaat in de Hoeksche Waard. Het oude Afrikaanse gezegde luidt niet voor niets: "It takes a village to raise a child!"

Ouders voelen zich nog te vaak alleen staan en dat zou niet zo moeten zijn.

Café GEZIeN HW heeft een motto: "ONTMOETEN EN VERBINDEN!" Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen! 

Heeft u vragen of behoefte aan een gesprek met een ervaringsouder, dan kunt u via het e-mailadres info@cafegezienhw.nl of via Facebook Messenger  contact opnemen. 

Hieronder vindt u een PowerPoint met de informatie in Vogelvlucht.

Presentatie Cafe GEZ Ie N HW
PowerPoint – 3,0 MB 567 downloads

M.i.v. 01-01-2019. werkt Café GEZIeN Hoeksche Waard in nauwe samenwerking met:

Gemeente Hoeksche Waard

Jeugdteams Hoeksche Waard

Stichting Hoeksche Waard Actief

Stichting Welzijn Hoeksche Waard

 

CGHW is opgericht medio januari 2017 

i.o.v. Stichting Jeugdteams ZHZ 

i.s.m. communicatie- en adviesbureau Van Egmond Connect, de grondlegger van het concept.